Search
Generic filters
Exact matches only

سبد خرید

پیشنهاد شگفت انگیز

cmmd اورژانسهای جراحی اورولوژی و ارتوپدی و تکنیکهای عملی

ناشر : شهرآبدسته:
موجودی: موجود در انبار

980,000 ریال 890,000 ریال

تعداد:
انتشارات
نوع جلد

تاریخ ویرایش

شماره ویرایش

شابک

زبان

تعداد صفحات

سایز

تیراژ

مترجم

وزن

نويسنده/نويسندگان

کتاب اورژانس های جراحی ، اورولوژی، اورتوپدی و تکنیک های عملی CMMD  مؤلفین: دکتر منوچهر دوایی، دکتر موسی زرگر، دکتر احمد سروش، دکتر اصغر ساداتیان

در این کتاب سعی شده است تا اهمیت فیزیوپاتولوژیک بیشتر آشکار شود. قسمت اعظم مطالب کتاب را نکات کاربردی تشکیل داده و برای ملموس شدن مباحث، در آخر هریک از فصل ها یک یا چند Case study  آورده شده است. ویژگی دیگر این کتاب استفاده از تکنیک های عملی سرپایی و اورژانسی می باشد.

فهرست مطالب کتاب به شرح زیر می باشد:

فصل۱: اصول پایه مراقبت های شدید جراحی

کنترل صحیح آب و الکترولیت- محتوای آب بدن و نحوۀ توزیع آن- محتوای الکترولیکی مایعات بدن- اسمولاریته- تعادل آب بدن- مقدار پایه آب و الکترولیت مورد نیاز بدن- مایع درمانی وریدی- مایعات وریدی مورد مصرف- مایع درمانی قبل از جراحی- مایع درمانی در طول مدت جراحی- مایع درمانی پس از عمل جراحی- مایعات کلوئیدی- آلبومی- دکستران- Case study 1-1 – اختلالات اسید، باز- مکانیسم های جبرانی- تفسیر ABG- اسیدوز تنفسی- Case study 1-2- آلکالوز تنفسی- آلکالوز متابابولیک- Case study 1-3- اسیدوز متابولیک- Case study 1-4- ترانسفوزیون- ملاحظات کلی- خون کامل- گلبول قرمز متراکم- پلاکت- پلاسمای تازه منجمد (FFP)- کرایو- عوارض ترانسفوزیون- همولیز حاد داخل عروقی- واکنش های آلرژیک غیر همولیتیک- سایر عوارض- عوارض ترانسفوزیون شدید- Case study 1-5- Case study 1-6- بی حسی، بیهوشی، تسکین و کنترل درد- بی حسی موضعی- عوارض و اثرات توکسیک بی حس کننده های موضعی- Spinal(subarachnoid) Anesthesia- Epidural Anesthesia/Analgesiai- Case study 1-7- بیهوشی عمومی- مراقبت های قبل از بیهوشی- القاء بیهوشی- حفظ و تداوم بیهوشی- مراقبت های بعد از بیهوشی- Case study 1-8- تسریع، آرامش و کنترل درد- ضد دردهای مخدر- مسکن های و آرامبخش ها- عفونت های جراحی- Necrotizing Soft Tissue Infection- پریتونیت منتشر- آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک در جراحی ها- آبسه های داخل شکمی- آزمایشات قبل از عمل- جراحی های برنامه ریزی شده- جراحی های اورژانس

فصل۲: تهویۀ مکانیکی

فیزیولوژی بالینی تنفس- انواع ونتیلاتورها- حالات و روشهای ونتیلاسیون- نحوۀ ونتیلاسیون مکانیکی- جداسازی بیمار از دستگاه ونتیلاتور- Case study 2-1

فصل۳: درد شکمی حاد

درد احشایی- دردهای جداری یا جسمی- دردهای ارجاعی- شکم حاد جراحی و طبی- ارزیابی بالینی- نکات و یافته های بالینی مهم- ارزیابی پاراکلینیکی- افتراق شکم حاد جراحی از طبی

فصل۴: آپاندیسیت حاد

علائم و نشانه ها- ارزیابی و یافته های پاراکلینیکی- تشخیص های افتراقی- تدابیر درمانی- Case study 4-1- Case study 4-2- Case study 4-3

فصل۵: انسداد گوارش

تعاریف و اصطلاحات- فیزیوپاتولوژی- علائم و نشانه ها- ارزکیابی پاراکینیکی- افتراق انسداد نسبی از کامل- افتراق انسداد ساده از انسداد مختنق- انسداد رودۀ کوچک- چسبندگی- فتق به دام افتاده- بیماری التهابی روده- تومورهای بدخیم- انواژیناسیون- Radiation Enteritis- انسداد رودۀ بزرگ- سرطانهای کولورکتال- ولولوس سکوم- دیورتیکولوز- Fecal impaction- ایلئوس و انسداد کاذب- ایلئوس- انسداد کاذب حاد کولون- Case study 5-1

فصل۶: فتق های محتبس و مختنق شکمی

جا انداختن فتق محتبس- فتق رانی- فتق ریختر- فتق لیتره- فتق اپی گاستریک- فتق لومبار یا دورسال- فتق های نادر- Case study 6-1

فصل۷: پانکرانیت حاد

تظاهرات بالینی- ارزیابی و یافته های پاراکلینیکی- تدابیر درمانی- درمانهای طبی- درمانهای جراحی- عوارض پانکرانیت- Case study 7-1

فصل۸: اورژانس های کیسه صفرا

کولیک صفراوی- کوله سیستیت حاد- عوارض کوله سیستیت حاد- تدابیر درمانی- سنگ مجرای صفراوی و کلانژیت- Case study 8-1- Case study 8-2

فصل۹: خونریزی گوارشی

تظاهرات GIB- اقدامات اولیه و نحوۀ برخورد با GIB- خونریزی دستگاه گوارش فوقانی- اولسرپپتیک- گاستروپاتی اروزیو- ازوفاژیت- سندرم مالوری ویس- واریس مری- سایر علل- ارزیابی پاراکلینیکی- تدابیر درمانی- تمهیدات اولیه و کلی- درمانهای اختصاصی-Case study 9-1 – خونریزی حاد دستگاه گوارش تحتانی- دیورتیکولوز- آنژیودیسپلازی- نئوپلازیها- کولیت ایسکمیک- سایر علل- تدابیر درمانی- Case study 9-2- Case study 9-3

فصل۱۰: اورژانس آنورکتال

اختناق و ترومبوز حاد بواسیر- شقاق حاد مقعد

فصل۱۱: اورژانس های عروقی

ایسکمی حاد اندام- علائم و نشانه ها- ارزیابی پاراکلینیکی- تدابیر درمانی- Reperfusion Syndrome- آتروامبولیسم- ایسکمی حاد مزانتریک- آمبولی شریان مزانتریک- ترومبوز شریان مزانتریک ایسکمی غیر انسدادی مزانتریک- ترومبوز ورید مزانتریک- ارزیابی پاراکلینیکی- پارگی آنوریسم آئورت شکمی- Case study 11-1- Case study 11-2

فصل۱۲: عوارض و مراقبت های بعد از عمل

تب و عفونتهای بعد از عمل- هیپرترمی بدخیم- هیپرتانسیون بعد از عمل- عوارض گوارشی بعد از عمل- تهوع و استفراق- ایلئوس و انسداد

بخش تروما

فصل۱۳: اصول و کلیات

درجه بندی شدت تروما- تأمین مجرای هوایی باز/ ثابت نگه داشتن سروگردن- تنفس/ صدمات توراکس- گردش خون/ خونریزی، شوک، ایست قلبی ریوی- معاینه / در معرض دید قرار دادن- Deficit- گذاشتن سوند فولی- تخلیه محتویات معده- بررسی ثانویه- مراقبت و درمانهای اختصاصی- انواع و مکانیسم صدمات- صدمات غیر نافذ

فصل۱۴: صدمات سر

ضایعات منتشر مغزی- تکان مغزی- ضایعات منتشر آکسونی- ضایعات موضعی مغز- کوفتگی مغزی- هماتوم اپیدورال- هماتوم ساب دورال- خونریزی تحت عنکبوتیه- خونریزی و هماتوم پارانشیمال مغز- شکستگی های جمجمه- شکستگی خطی جمجمه- شکستگی قاعده ای- رادیوگرافی جمجمه- ارزیابی بالینی ترومای سر- ارزیابی بالینی ترومای سر- ارزیابی سطح هوشیاری- بررسی مردمکها- معاینات نورولوژیک- ارزیابی پاراکلینیکی ترومای سر و سایر اقدامات- رادیوگرافی- CT-Scan سر- مشاورۀ با جراح مغزو اعصاب- اندیکاسیونهای بستری- تدابیر درمانی- اقدامات حیاتی و اولیه- کنترل و درمان ادم مغزی و هیپرتانسیون داخل جمجمه ای- درمان ضایعات موضعی داخل جمجه ای- درمان صدمات پوست سر و شکستگی های جمجمه- اقدامات محافظتی- درمان عوارض طبی- Case study 14-1

فصل۱۵: صدمات ستون فقرات و نخاع

صدمات ستون فقرات- صدمات مهره های گردنی- نحوۀ بررسی و تفسیر رادیوگرافی گردن- Flexion jnjurie- Extension Injuries- صدمات شلاقی- Vartical Compressoin Fractures- صدمات ستون فقرات پشتی و کمری- رادیوگرافی توراکولومبار و نحوۀ بررسی آن- صدمات نخاع- اصطلاحات رایج- انواع صدمات نخاع- صدمات کامل نخاع- صدمات ناقص نخاع- تدابیر درمانی

فصل۱۶: صدمات قفسه سینه

Tube Thoracostomy- اندیکاسیونهای گذاشتن لوله سینه- محل گذاشتن لوله سینه- وسایل و تجهیزات مورد نیاز- روش عمل- مراقبت های بعد از عمل- نحوۀ خارج کردن لولۀ توراکستومی- باز کردن قفسۀ سینه (Thoracotomy)- شکستگی دنده- شکستگی سینه شناور- شکستگی جناغ- تروماتیک آسفیکسی- صدمات ریوی- پارگی ریه- کوفتگی ریه- پنوموتوراکس- پنوموتراکس ساده- پنوموتراکس باز- پنوموتراکس فشارنده- ارزیابی و یافته های پاراکلینیکی- تدابیر درمانی- هموتوراکس- آمبولی هوا- صدمات نافذ قلبی- صدمات غیر قلبی- صدمات مری- صدمات دیافراگم- Case study 16-1- Case study 16-2- Case study 16-3- Case study 16-4

فصل۱۷: صدمات شکم

نحوۀ ارزیابی بیماران با ترومای شکم- رادیوگرافی قفسه سینه و شکم- لاواژ صفاقی تشخیصی (DPL)- سونوگرافی- CT-Scan- صدمات غیر نافذ شکم- صدمات نافذ شکم- صدمات اجسام تیز و برنده- صدمات ناشی از گلوله- جراحات طحال- صدمات کبد- صدمات روده ها- صدمات پانکراس- Case study 17-1- Case study 17-2

بخش اورژانس های اورولوژی

فصل۱۸: سنگ های مجاری ادراری

علائم و نشانه ها- ارزیابی و یافته های پاراکلینیکی- تدابیر درمانی

فصل۱۹: تورم حاد اسکروتال

چرخش بیضه- علائم و نشانه ها- ارزیابی و یافته های پاراکلینیکی- تدابیر درمانی- چرخش ضمائم بیضه- اپیدیدیمیت- اورکیت- هیدروسل حاد- فتق اینگوینال- تومورهای بیضه- واریکوسل- ادم ایدیوپاتیک اسکروتال- اسپرماتوسل

فصل۲۰: اختلالات پنیس

پریاپیسم- پارافیموزیس

فصل۲۱: صدمات دستگاه تناسلی- ادراری

صدمات کلیوی- عوارض صدمات کلیوی- صدمات حالب- صدمات مثانه- صدمات پیشابراه- صدمات پنیس- قطع پنیس- صدمات نافذ پنیس- شکستگی پنیس- صدمات اسکروتوم- Case study 21-1

بخش اورژانس های اورتوپدی

فصل۲۲: اصول و کلیات

تعاریف و اصطلاحات- آنالژزی، تسکین و شل کردن عضلات- فنتانیل و میدازولام- میدازولام و سایر نارکوتیک ها- دیازپام و پتیدین- کتامین و میدازولام- تزریق داخل شکستگی- اصول گچ گیری و آتل گذاری- گچ گیری- اشکال مختلف گچ گیری- آتل- Long Arm Posterior Splint- Volar Splint- Sugar Tong Splint- Double Sugar Tong Splint- Ulnar Gutter Splint- Thumb Spica Splint- آتل های انگشتان

فصل۲۳: صدمات اندام فوقانی

ملاحظات کلی- پیچ خوردگی و ضربدیدگی- شکستگی- ارزیابی اولیه- شکستگی ترقوه- صدمات شانه- پیچ خوردگی آکرومیوکلاویکولار- در رفتگی شانه- تدابیر درمانی- در رفتگی قدامی- در رفتگی خلفی شانه- مراقبت های بعد از جا انداختن- شکستگی های قسمت فوقانی و تنۀ بازو- آویزهای گردنی- صدمات آرنج- در رفتگی خلفی آرنج- شکستگی های ناحیۀ آرنج- شکستگی های ساعد- شکستگی های هر دو استخوان اولنار و رادیوس- شکستگی یکی از استخوان های ساعد- مونتژیال- شکستگی گالزی- شکستگی کالیس- شکستگی اسمیت- شکستگی بارتون- صدمات مچ دست- پیچ خوردن یا رگ به رگ شدن مچ دست- صدمات انگشتان- انگشت چکشی- ضایعۀ جادکمه ای- کنده شدن تاندون عمقی خم کنندۀ انگشت- Volar Plate Injuries- Collateral Ligament Injuries- در رفتگی مفاصل انگشتان- شکستگی های بندهای انگشتان- صدمات نوک انگشتان
فصل۲۴: صدمات اندام تحتانی

شکستگی های لگن- در رفتگی مفصل ران- دررفتگی و شکستگی مفصل ران- شکستگی پروکسیمال فمور- شکستگی های تنه و دیستال فمور- صدمات زانو- دررفتگی کشکک- شکستگی کشکک- در رفتگی زانو- پارگی لیگمانهای زانو- صدمات ساق پا- صدمات مچ پا و پا- کوفتگی مچ پا- پیچ خوردگی مچ پا- نیمه در رفتگی تاندون پروتئال- پارگی تاندون آشیل- شکستگی مچ پا- شکستگی های متاتارسال- شکستگی ها و دررفتگی های انگشتان پا

فصل۲۵: سایر اورژانس های اورتوپدی

سندرم کمپارتمانت- تاولهای شکستگی- رادیومیولیز- سندرم آمبولی چربی- پارونیشیا- عقرب- تنوسینوویت باکتریال

بخش تکنیکهای عملی

فصل۲۶: اصول و کلیات

تکنیک استریل- ورود به اطاق عمل- نظافت دست- Prep Drape- پوشیدن گان و دستکش- تکنیک استریل در اعمال جراحی های سرپایی کوچک- پایان عمل- محلولهای ضد عفونی کننده- وسایل و تجهیزات اصلی- وسایل برنده- چاقوهای جراحی- قیچی های جراحی- وسایل گیرنده- تکنیک های بی حسی موضعی- ملاحظات کلی برای انجام بی حسی موضعی- آنستزی Local/ Field- بلوک انگشتان- بلوک مچ دست- بلوک عصب مدین- بلوک عصب رادیال- بلوک عصب اولنار- بلوک مچ و پا- بلوک عصب تیبیال- بلوک عصب سورال- بلوک عصب پرونئال- بلوک اعصاب بین دنده ای- استفاده از تورنیکه- Finger Tourniquet- Limb Tourniquet- Conscious Sedation- Systemic Analgesics- Seddtion / Amnestic Agents- Reversal Agents- مراقبت های بعد از عمل

فصل۲۷: تکنیک های عملی جلدی

ترمیم جراحات حاد پوستی- شستشو و تمیز کردن زخم- دبریدمان زخم- بستن زخم- نوار چشب زدن- منگنه کردن- چسب بافتی- بخیه زدن- نخ های بخیه- سوزنهای بخیه- تکنیک گره های جراحی- گرۀ مربع دو دستی- گرۀ مربع یک دستی- گره با پنس ( گره جراح)- تکنیک ها بخیه زدن- اصول کلی- انواع بخیه- کشیدن بخیه- درآوردن قلاب ماهیگیری- تکنیک Traditional Pull-Through-تکنیک Angler’s String-Yank- تکنیک Barb-Sheath- مراقبت های بعداز درآوردن قلاب

فصل۲۸: تزریقات و رگ گیری

تزریقات: تزریقات عضلانی- تزریقات داخل عضله سرینی بزرگ- تزریق داخل عضلۀ سرینی متوسط- تزریق داخل دلتوئید- تزریق داخل ران- تزریق پلکانی- تزریق زیر جلدی- تزریق داخل جلدی- رگ گیری: نمونه گیری و رگ گیری وریدی محیطی- روش بکاربردن اسکالپ وین- روش کاربرد آنژیوکت- Scalp Vein Cannulation- نمونه گیری خون از ورید جوگولر خارجی- خون گیری شریانی- تست آلن- رگ گیری شریانی از راه پوست- روش عمل رگ گیری شریان رادیال- روش عمل رگ گیری شریان پشت پایی- روش عمل رگ گیری شریانی رانی- Venous Cutdown- روش کات دان ورید صافن در مچ پا- کات دان ورید بازالیک- کات دان ورید صافن بزرگ- رگ گیری ( و خون گیری) جلدی ورید فمورال- رگ گیری ( و خون گیری) ورید و داجی داخلی- رگ گیری ورید ساب کلاوین

فصل۲۹: تکنیک های گوارشی

لوله نازوگاستریک (N.G –Tube)- پاراسنتز و لاواژ صفاتی- روش پاراسنتز تشخیصی- روش پاراسنتز درمانی- لاواژ صفاتی تشخیصی- دیالیز صفاتی- اکسیزیون هموروئید خارجی ترومبوزه- پرولاپس رکتوم

فصل۳۰: تکنیک های اورولوژیک

سوند گذاری ادراری- روش سوند گذاری در مردان- روش سوند گذاری در زنان- بلوک عصب پنیس- ختنه کردن- روش کلاسیک- روش رینگ- وازکتومی کلاسیک ( با برش)- وازکتومی بدون تیغ

بخش امتخان کاربردی جامع CMMD

فصل۳۱: اصول پایه در جراحی

فصل۳۲: دستگاه گوارش

فصل۳۳: قفسه سینه

فصل۳۴: اختلالات عروقی

فصل۳۵: اندوکرین

فصل۳۶: تروما

ضمیمه: فارماکوپۀ داروهای رایج و شایع

اندکس

انتشارات
نوع جلد

تاریخ ویرایش

شماره ویرایش

شابک

زبان

تعداد صفحات

سایز

تیراژ

مترجم

وزن

نويسنده/نويسندگان

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

در حال بارگذاری ...
0