Search
Generic filters
Exact matches only

سبد خرید

پیشنهاد شگفت انگیز

کشت سلول های جانوری فرشنی راهنمای روش های پایه و کاربردهای تخصصی

ناشر : اطمیناندسته:
موجودی: موجود در انبار

1,750,000 ریال 1,575,000 ریال

تعداد:
انتشارات
نوع جلد

تاریخ ویرایش

شماره ویرایش

شابک

زبان

تعداد صفحات

سایز

تیراژ

وزن

نويسنده/نويسندگان

 

فصل اول: مقدمه

۱.۱  تاریخچه

۱.۲ مزایای کشت بافت

۱.۲.۱ کنترل محیط

۱.۲.۲ خواص و همگنی نمونه

۱.۲.۳ اقتصاد، اندازه و مکانیزاسیون

۱.۲.۴ مدل‌سازی در آزمایشگاه و شرایط طبیعی (موجود زنده)

۱.۳ محدودیت

۱.۳.۱ تخصص

۱.۳.۲  کمیت

۱.۳.۳ تمایزو انتخاب

۱.۳.۴ منشا سلول‌ها

۱.۳.۵ بی ثباتی

۱.۴ تفاوت‌های عمده‌ در شرایط آزمایشگاهی

۱.۵ انواع کشت بافت

۲.۱ محیطِ کشت

۲.۲ چسبندگی سلول

 

فصل ۲: بیولوژی سلول‌های کشت شده

۲.۲.۱مولکول‌های چسبندگی  سلول

۲.۲.۲ اتصالات میان سلولی

۲.۲.۳ اسکلت سلولی

۲.۲.۴ ماتریکس خارج سلولی

۲.۲.۵ تحرک سلول

۲.۳ تکثیر سلولی

۲.۳.۱ چرخه سلولی

۲.۳.۲ کنترل تکثیر سلولی

۲.۴ تمایز

۲.۴.۱ القاء و حفظ تمایز

۲.۴.۲ شکل پذیری تمایز و بازگشت تمایز

۲.۵ پیام دهی سلول

۲.۶ متابولیسم انرژی

۲.۷ منشاء سلول‌های محیط کشت

۲.۷.۱ آغاز کشت

۲.۷.۲ تکامل سلول

۲.۷.۳ پیری

۲.۷.۴. ترانسفورمیشن و ایجاد رده‌های سلولی نامیرا

۲.۸ تعاریف

طراحی آزمایشگاه و ترتیب‌بندی

 1. ۳ نقشه‌کشی، تجهیز کردن و خدمات

فصل ۳: طراحی آزمایشگاه و ترتیب‌بندی

 1. ۱. ۳ نیازمندی‌ها
 2. ۱. ۳ خدمات
 3. ۱. ۳ تهویه
 4. ۳ طراحی و چیدمان
 5. ۲. ۳ فضای کار استریل
 6. ۲. ۳ هود جریان لامینار
 7. ۲. ۳ میزکار
 8. ۲. ۳ قرنطینه و محدود نگاه‌داشتن
 9. ۲. ۳ انکوباسیون

انکوباتور

اتاق گرم

 1. ۲. ۳ آماده‌سازی فضا
 2. ۲. ۳ ذخیره‌سازی
 3. ۳ مدیریت بحران

 

فصل ۴: موا و تجهیزات

مواد و تجهیزات

۴.۱ ملزومات آزمایشگاه بافت

۴.۲ منطقه کار استریل

۴.۲.۱ هود لامینار BSC

۴.۲.۲ چرخ‌های سرویس‌دهی

۴.۲.۳ کار با مایع استریل- پیپت و توزیع کردن

ظرف‌های پیپت

پیپت‌های پلاستیکی در مقابل شیشه‌ای

استوانه‌های جمع‌آوری پیپت

کنترل کننده‌های پیپت

سرنگ‌ها

توزیع حجم بالا

توزیع حجم تکراری

دستگاه خودکار

سیستم انتخاب

پمپ مکش

۴.۲.۴ میکروسکوپ معکوس

۴.۲.۵ دوربین و مانیتور

۴.۲.۶ میکروسکوپ برشی

۴.۲.۷ سانتریفیوژ

۴.۲.۸ شمارش سلولی

اسلاید هموستیومتر

شمارشگر الکترونیکی سلول

اندازه سلول

۴.۳ انکوبه کردن و کشت

۴.۳.۱ انکوباتور

۴.۳.۲ انکوباتور CO۲ مرطوب

۴.۳.۳ ثبت دما

۴.۳.۴ رک‌های چرخان

۴.۳.۵ همزن مغناطیسی

۴.۳.۶ ظرف‌های کشت

۴.۴ آماده سازی و استریل کردن

۴.۴.۱ شست و شو

حمام‌ها یا ظرف شویی برای خیساندن

ماشین شست و شوی ظروف شیشه‌ای

شست و شو دهنده‌ی پیپت

خشک کن پیپیت

آون‌های خشک کن

۴.۴.۲ آماده سازی محیط کشت و واکنشگرها

تصفیه کننده آب

ترازوها

همزن مغناطیسی یا ‌هات پلیت

pH متر

رسانا سنج

اسمومتر

۴.۴.۳ استریلیزاسیون

آون استریل کردن

استریل کننده بخار (اتوکلاو)

فیلترهای استریلیزاسیون

۴.۵ انبار ذخیره‌سازی

۴.۵.۱ مواد مصرفی

۴.۵.۲ یخچال و فریزرها

۴.۵.۳ ظرف‌های نگهداری سرما

۴.۵.۴ سرعت کنترل شده فریزر

۴.۶ تجهیزات تکمیلی آزمایشگاه

۴.۶.۱ کامپیوترها و شبکه‌ها

۴.۶.۲ میکروسکوپ عمودی

۴.۶.۳ فریزر با دمای پایین

۴.۶.۴ میکروسکوپ هم کانون

۴.۶.۵ PCR چرخه حرارتی

۴.۷ تجهیزات تخصصی

۴.۷.۱ میکرواینجکشن

۴.۷.۲ شمارشگر کلونی

۴.۷.۳سانتریفیوژ الوتریتور

۴.۷.۴ فلوسیتومتر

 

فصل ۵: روش های ضدعفونی

۵.۱ اهداف روش ضدعفونی

۵.۱.۱ خطر آلودگی

۲.۱.۵ حفظ شرایط استریل

۲.۵ عناصر حفظ محیط استریل

۵.۲.۱ جریان لامینار

۵.۲.۲ فضای آرام

۵.۲.۳ سطح کار

۴.۲.۵ بهداشت فردی

۵.۲.۵ مواد و محیط کشت

۵.۲.۶ کشت‌ها

۳.۵ حمل و نقل استریل

۱.۳.۵ پاک کردن

۵.۳.۲ درپوش

۵.۳.۳ شعله

۵.۳.۴حمل بطری‌ها و فلاسک‌ها

۵.۳.۵ پیپت کردن

۵.۳.۶پخش کردن حجم زیاد

۵.۳.۷ ریختن

۵.۴ روش استاندارد

پروتکل ۵.۱. روش‌های ضدعفونی در هود

زیستی

طرح کلی

مواد

استریل (قرار داده شده در هود زیستی)

غیراستریل

روش

پروتکل ۵.۲. کار بر روی میز باز

طرح کلی

مواد

غیر استریل

روش

۱.۴.۵ فلاسک‌ها و بطری‌های کشت

۲.۴.۵ پتری دیش‌ها و پلیت‌های چندچاهکی

پروتکل ۵.۳. حمل و نقل ظرف‌ها و پلیت‌ها

مواد

روش

۵.۵ لوازم و تجهیزات

۱.۵.۵ یخچال‌ها و اتاق‌های سرد

۵.۵.۲ انکوباتورها

۳.۵.۵ کشت‌های قرار گرفته در جعبه

۵.۵.۴ گازدار کردن با CO۲

پروتکل ۵.۴. تمیز کردن انکوباتور

طرح کلی

مواد

غیراستریل

روش

 

فصل ۶: ایمنی، اخلاق زیستی و معتبرسازی

۶.۱ ایمنی آزمایشگاه

۶.۲ ارزیابی خطر

۶.۳ روش‌های استاندارد عملیاتی

۶.۴ مقررات ایمنی

۶.۵ ایمنی عمومی

۶.۵.۱ اپراتور

۶.۵.۲ تجهیزات

۶.۵.۳ ظروف شیشه‌ای و وسایل تیز

۶.۵.۴ سمیت شیمیایی

۶.۵.۵ گازها

۶.۵.۶ نیتروژن مایع

۶.۵.۷ سوختگی‌ها

۶.۶ آتش

۶.۷ پرتوهای یونیزان

۶.۷.۱ جذب

۶.۷.۲ دفع ضایعات رادیواکتیو

۶.۷.۳ تابش از واکنشگرهای نشاندار

۶.۷.۴ تابش از منابع با انرژی بالا

۶.۸ خطرات زیستی

۶.۸.۱ سطوح کنترل زیستی

۶.۸.۲ کابینت‌های ایمنی زیستی (BSCs)

۶.۸.۳ مواد بیوپسی انسان

حمل و کار با نمونه بیوپسی انسان

۴.۸.۶ رده‌های سلولی

۶.۸.۶ دستکاری ژنتیکی

۶.۸.۶ دفع مایعات خطرناک زیستی

۶.۸.۷ حذف آلودگی و ضد عفونی کردن با بخار

۶.۹ اخلاق زیستی

۶.۹.۱ بافت حیوان

۶.۹.۲ بافت انسان

۶.۱۰ تضمین کیفیت

۶.۱۰.۱ روش‌ها

۶.۱۰.۲ کنترل کیفیت  (QC‌)

۶.۱۰.۳ اعتبارسازی

۶.۱۰.۴ سندیت

۶.۱۰.۵ منشأ

۶.۱۰.۶ آلودگی

 

فصل ۷: ظروف کشت و بسترها

۱.۷ بستر

۱.۱.۷ اتصال و رشد

۷.۱.۲ مواد معمول بستر

پلاستیک یکبار مصرف

شیشه

۳.۱.۷ بسترهای جایگزین

پلاستیک‌های دیگر

فیبرها

مشتقات

فلزات

۷.۲سطوح تیمار شده

۱.۲.۷ پوشش دهی بستر

آماده سازی

پلی‌مرها، نانوذرات، کنده‌کاری (حکاکی) نوری و ایجاد طرح

کلاژن و ژلاتین

ترکیبات ماتریکس

ماتریکس خارج سلولی

پروتکل ۷.۱. تهیه ماتریکس خارج سلولی

طرح کلی

مواد

روش

۷.۲.۲ لایه‌های تغذیه کننده

۷.۲.۳ بستر‌های غیرچسبنده

۷.۳ انتخاب ظرف کشت

۷.۳.۱ بازده تعداد سلولی

۷.۳.۲ پلیت‌های چندچاهکی

۷.۳.۳ فلاسک‌ها و پتری‌دیش‌ها

۷.۳.۴ بازده تعداد سلولی بالا

۷.۳.۵ کشت سوسپانسیون(معلق)

۷.۳.۶ تهویه

۷.۳.۷ نمونه برداری و آنالیز

۷.۳.۸ رشد غیریکنواخت

۷.۳.۹ هزینه

۷.۴ سیستم‌های تخصصی

۷.۴.۱ تکیه‌گاه‌های نفوذ پذیر

فیلترهای چاهک

فیبرهای توخالی

۷.۴.۲ماتریکس‌های سه بعدی

 

فصل ۸: محیط‌های کشت تعریف شده و مکمل‌ها

۸.۱ تکامل محیط‌های کشت

۸.۲ ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی

۸.۲.۱ pH

پروتکل ۸.۱. تهیه استانداردهای pH

مواد

استریل

غیر استریل

۸.۲.۲ CO2 و بیکربنات

۴.۲.۸ اکسیژن

۸.۱. مروری کوچک بر کشت سلولی فشار پایین اکسیژن

۸.۲.۵ اسمولالیته

۸.۲.۶ دما

۸.۲.۷ ویسکوزیته

۸.۲.۸ فشار سطحی و کف کردن

۸.۳ محلول‌های نمکی متعادل شده

۸.۴ محیط‌های کشت کامل

۱.۴.۸ اسیدهای آمینه

۲.۴.۸ ویتامین‌ها

۳.۴.۸ نمک‌ها

۸.۴.۴ گلوکز

۵.۴.۸ مکمل‌های آلی

۶.۴.۸ هورمون‌ها و فاکتورهای رشد

۷.۴.۸ آنتی بیوتیک‌ها

۵.۸ سرم

۱.۵.۸ پروتئین

۲.۵.۸ فاکتورهای رشد

۳.۵.۸ هورمون‌ها

۴.۵.۸ مواد مغذی و متابولیت‌ها

۵.۵.۸ لیپیدها

۶.۵.۸ مواد معدنی

۷.۵.۸ مهار کننده‌ها

۶.۸ انتخاب محیط کشت و سرم

۱.۶.۸ ذخیره‌ی بچ سرم

۲.۶.۸ آزمایش سرم

کارایی پلیتینگ

منحنی رشد

حفظ ویژگی‌های کشت سلولی

استریل بودن

۳.۶.۸ غیرفعال‌سازی حرارتی

۷.۸ مکمل‌های دیگر

۱.۷.۸ هیدرولیزات‌های اسیدهای آمینه

۲.۷.۸ عصاره‌ی جنینی

۳.۷.۸ محیط کشت شرطی

۸.۸ ذخیره

 

فصل ۹:محیط فاقد سرم

۹.۱ معایب سرم

استفاده از سرم در یک محیط کشت معایبی دارد:

۹.۲ مزایای محیط کشت فاقد سرم

۹.۳ معایب محیط کشت فاقد سرم

محیط کشت فاقد سرم، بدون معایب نمیباشد:

۹.۴ جایگزینی سرم

۹.۴.۱ محیط کشت تجاری فاقد سرم موجود

۹.۴.۲ جایگزین‌های سرم

۹.۴.۳ تحت کشت فاقد سرم

فاکتورهای چسبندگی

مهار کننده‌های پروتئاز

تریپسین و سایر پروتئازها

۹.۴.۴ هورمون‌ها

۹.۴.۵ فاکتورهای رشد

۹.۴.۶ مواد مغذی سرم

۹.۴.۷ پروتئین‌ها و پلی آمین‌ها

۹.۴.۸ ویسکوزیته

۹.۵ تکامل محیط کشت فاقد سرم

۹.۶ انتخاب محیط فاقد سرم

۹.۶.۱ اختصاصیت محصول یا سلول

۹.۶.۲ سازگاری رده‌های سلولی به محیط کشت فاقد سرم

۹.۷ آماده سازی محیط کشت فاقد سرم

۹.۸ محیط کشت فاقد پروتئین حیوانی

۹.۹ نتیجه گیری

فصل ۱۰: آماده سازی و استریلیزاسیون

۱۰.۱ آماده سازی معرف‌ها و مواد

۱۰.۲   استریلیزاسیون وسایل و مایعات

۱۰.۲.۱ استریلیزاسیون با حرارت خشک

۱۰.۲.۲ استریلیزاسیون توسط بخار تحت فشار

۱۰.۲.۳ پرتو افکنی

۱۰.۲.۴  استریلیزاسیون شیمیایی

۱۰.۲.۵  شاخص‌های استریل بودن

۱۰.۲.۶   استریلیزاسیون از طریق فیلتر

۱۰.۳  دستگاه‌ها

۱۰.۳.۱  ظروف شیشه‌ای

پروتکل ۱۰.۱. آماده‌سازی و استریلیزاسیون ظروف شیشه‌ای

مواد

۱۰.۳.۲ پیپت‌های شیشه ای

پروتکل ۱۰.۲. آماده‌سازی و استریل کردن پیپت‌های شیشه‌ای:

روش کار

۱) جمع‌آوری و شستشو

۲) استریلیزه کردن

۱۰.۳.۳ درپوش‌های پیچ‌دار

پروتکل ۱۰.۳ .آماده‌سازی و استریل کردن درپوش‌های پیچ‌دار

شستشو

استریل کردن

۱۰.۳.۴ انتخاب دترجنت

۱۰.۳.۵ تجهیزات متفرقه

شستشو

بسته بندی

استریلیزاسیون

۱۰.۳.۶ فیلترهای استریل کردن قابل استفاده مجدد

پروتکل ۱۰.۴. استریل کردن اجزای سیستم فیلتر

۱۰.۴. معرف‌ها و محیط کشت

۱۰.۴.۱  آب

پروتکل ۱۰.۵. آماده سازی و استریلیزاسیون آب بسیار خالص (UPW)

۱۰.۴.۲.  نگهداری آب خالص

۱۰.۴.۳ محلول‌های نمکی متعادل

پروتکل ۱۰.۶. آماده سازی و استریلیزاسیونD-PBSA

۱۰.۴.۴ آماده سازی و استریل کردن محیط کشت

آماده‌سازی محیط کشت کامل از استوک ۱X

پروتکل ۱۰.۷. آماده‌سازی محیط کشت از ذخیره ۱X

مواد

روش کار

آماده سازی محیط کشت کامل از محیط غلیظ

پروتکل ۱۰.۸. آماده‌سازی محیط کشت از محلول غلیظ ۱۰X

روش کار

تنظیم pH

بیکربنات سدیم

افزودنی‌های محیط کشت

کنترل کیفیت

محیط کشت پودری

پروتکل۱۰.۹.  آماده‌سازی محیط کشت از پودر

تجهیزات و مواد

استریل

روش کار

۱۰.۵ استریل کردن محیط کشت

۱۰.۵.۱ محیط کشتهای قابل اتوکلاو

۱۰.۵.۲ فیلتراسیون استریل

فیلترهای یکبار مصرف

فیلترهای چند بار مصرف

پروتکل ۱۰.۱۰. فیلتراسیون استریل با فیلتر سرسرنگی

طرح کلی

روش کار

پروتکل ۱۰.۱۱. فیلتراسیون  استریل با فلاسک فیلتری خلاء

طرح کلی

استریل

پروتکل ۱۰.۱۲. فیلتراسیون استریل با فیلتر کوچک درون خطی

مواد

استریل

روش کار

پروتکل ۱۰-۱۳. فیلتر کردن استریل با فیلتر درون بزرگ

طرح کلی

روند کار

۱۰.۵.۳ سرم

۱۰.۵.۴ آماده سازی و استریل کردن سایر موارد

۱۰.۶ کنترل، آزمایش و ذخیره سازی محیط کشت

۱۰.۶.۱ کنترل کیفی

نقطه حبابی

فیلتراسیون ثانویه پایین دست

انکوباسیون

محلول‌های اتوکلاو شده

۳.۶.۱۰  آزمون کشت محیط و سرم

کارایی پلیتینگ

پروتکل۱۰.۱۴. آزمایش سرم با کارایی پلیتینگ

غیر‌استریل

روند کار

منحنی رشد

پروتکل ۱۰.۱۵. آزمایش محیط کشت با رشد

مواد

غیر استریل

عملکردهای اختصاصی

یادداشت برداری‌ها

۱۰.۶.۴ ذخیره سازی

 

فصل ۱۱:  کشت اولیه

۱.۱۱شروع کشت سلول اولیه

۱۱.۱.۱.پروتئازهای مورد استفاده در جداسازی

عوامل شیمیایی و آنزیم‌های دیگر

۱۱.۱.۲ ویژگی‌های مشترک جداسازی

۱۱.۲ جداسازی بافت

۱۱.۲.۱ جنین موشی

پروتکل ۱۱.۱. تخلیص جنین موشی

غیراستریل

روش کار

۱۱.۲.۲ جنین جوجه

پروتکل ۱۱.۲. تخلیص جنین جوجه

مواد استریل

غیر استریل

۱۱.۲.۳: مواد بیوپسی انسانی

پروتکل ۱۱.۳. کار با نمونه انسانی

مواد استریل

روش کار

۱۱.۳ انواع کشت

۱۱.۳.۱ کاشت اولیه

پروتکل ۱۱.۴ قطعات اولیه

طرح کلی

مواد

استریل و غیراستریل

روش کار

۱۱.۳.۲ جداسازی آنزیمی

۱۱.۳.۳ تریپسین گرم

پروتکل ۱۱.۶. جداسازی بافت در تریپسین گرم

طرح کلی

استریل

غیر استریل

۱۱.۳.۴. تریپسینه کردن با استفاده از تریپسین سرد

پروتکل ۱۱.۷. تجزیه بافت در تریپسین سرد

طرح کلی

مواد

غیر استریل

۱۱.۵.۳ ارگان جنین جوجه

پروتکل ۱۱.۸

غیر استریل

روش کار

۱۱.۳.۶‌ دیگر روش‌های آنزیمی

۱۱.۳.۷ کلاژنازها

پروتکل ۱۱.۹. جداسازی بافت در کلاژناز

طرح کلی

مواد استریل

غیر استریل

سانتریفیوژ

۱۱.۳.۸ جداسازی مکانیکی

پرتکل ۱۱.۹. یک روش جداسازی مکانیکی که برای بافت نرم مانند مغز موفقیت‌آمیز است.

پروتکل ۱۱.۱۰. جداسازی مکانیکی با غربالگری

طرح کلی

مواد استریل

روش کار

۱۱.۳.۹ جداسازی سلول‌های زنده و مرده

پروتکل ۱۱.۱۱. غنی‌سازی سلول‌های زنده

طرح کلی

مواد استریل

غیر استریل

۱۱.۳.۱۰کشت اولیه به طور خلاصه

۱۱.۳.۱۱ حفظ تاریخچه

 

فصل ۱۲: ساب‌کالچر و رده‌های سلولی

۱۲.۱ واژگان

۱۲.۲ ساب‌کالچر و تکثیر

۱۲.۲.۱. آلودگی متقاطع و شناسایی نادرست سلول‌ها

۱۲.۲.۲. آلودگی با مایکوپلاسما

۱۲.۲.۳ نامگذاری رده‌های سلولی

۱۲.۲.۴ سن کشت

۱۲.۲.۵ رده‌های سلولی میرا و نامیرا

۱۲.۳ انتخاب رده سلولی

۱۲.۴نگهداری و بررسی دائمی سلول‌ها

۱۲.۴.۱ اهمیت مورفولوژی سلول

۱۲.۴.۲ تعویض محیط کشت

حجم، عمق و سطح

محیط نگهدارنده

۱۲.۴.۳پروتکل استاندارد تغذیه سلولی

پروتکل ۱۲.۱. تغذیه کشت تک لایه در فلاسک

روش کار

پروتکل ۱۲.۲. تغذیه کشت تک لایه در ظروف پتری و چندخانه

همانند پروتکل۱۲.۱

۱۲.۵ ساب‌کالچر سلول‌های معلق

۱۲.۵.۱ ملاک‌های ساب‌کالچر

مدیریت کردن رده‌های سلولی مختلف

برچسب زدن

۱۲.۵.۲ پروتکل معمول پاساژ دهی برای سلول‌های تک لایه

پروتکل ۱۲.۳. پاساژ دهی سلول‌های تک لایه

۱۲.۵.۳ سیکل رشد و نسبت تقسیم

پروتکل ۱۲.۴. آزمایش سیکل رشد برای سلول‌های جدید

مواد

۱۲.۵.۴ تکثیر در سوسپانسیون

۱۲.۵.۵ ساب کالچر کشت های سوسپانسیون

۱۲.۵.۶ استانداردسازی شرایط کشت

محیط کشت

سرم

لوازم پلاستیکی

۱۲.۵.۷ استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها

۱۲.۵.۸ ثبت اقدامات نگهداری کشت

 

فصل ۱۳: اصالت‌سنجی و اعتبار سنجی

۱۳.۱ اصالت سنجی رده‌های سلولی

۱۳.۱.۱شناسایی نادرست و آلودگی متقاطع

۱۳.۱.۲ علل شناسایی نادرست و آلودگی متقاطع رده‌های سلولی

۱۳.۱.۳ اجتناب از شناسایی نادرست و آلودگی متقاطع

۱۳.۱.۴ روش‌های اصالت سنجی رده‌های سلولی

مقاله مروری ۱۳.۱ پروفایل DNA و نقش آن در اصالت سنجی رده‌های سلولی

چگونه اصالت سنجی کنیم؟ ژنوتیپ در مقابل فنوتیپ

روش‌های معمول اصالت سنجی

تفسیر پروفایل STR

رویکردهای آتی در اصالت سنجی

نتیجه گیری

۱۳.۱.۵ تعیین پروفایل DNA

پروتکل ۱۳.۱. تعیین پروفایل DNA STR رده‌های سلولی

مقدمه

خلاصه روش

روند کار

پروتکل دستی با استفاده از کیت QIAGEN QIAAMP

DNA Mini Kit

روند کار

پ- الکتروفورز با سیستم مویینه با استفاده از دستگاه تعیین

توالی ABI 31XX DNA

روند کار

۱۳.۱.۶. تعیین گونه‌ سلول‌های حیوانی با استفاده از بارکد DNA

پروتکل ۱۳.۲. بارکد زدن CO1 در سلول‌های حیوانی

مقدمه

خلاصه

الف) آماده سازی DNA

مواد لازم

روند کار

ب)تکثیر و آشکار سازی بارکد CO1

پ) خالص سازی امپلیکون

ت) تعیین توالی بارکد CO1

مواد و لوازم

ث) خالص سازی و الکتروفورز مویینه

مواد و معرف‌ها

روندکار

مواد

روند کار

۱۳.۱.۷ آنالیز ایزوزیم

پروتکل  ۱۳.۳. آنالیز ایزوزیم

خلاصه روش کار

غیر استریل

منابع و معرف‌های دیگر

روش کار

الف- آماده سازی عصاره سلولی

ب-آماده سازی دستگاه الکتروفورز

پ- روند الکتروفورز

ت-رنگ آمیزی

آنالیز الکتروفروگرام

روش استخراج جایگزین

۱۳.۱.۸ محتوای کروموزومی

پروتکل ۱۳.۴‌. آماده سازی کروموزوم‌ها

مواد

استریل

غیراستریل

روند کار

روش‌های جایگزین

۱۳.۱.۹ باندینگ کروموزوم

نقاشی کروموزوم

۱۳.۱.۱۰ آنالیز کروموزوم‌ها

۱۳.۱.۱۱ نیاز به اصالت سنجی

۱۳.۲ اعتبار سنجی

۱۳.۲.۱ منشأ

۱۳.۲.۲ آلودگی میکروبی

۱۳.۲.۳ روند‌های کاری

روندهای کاری استاندارد

۱۳.۳ تضمین کیفیت

۱۳.۳.۱ رده‌های سلولی

۱۳.۳.۲ محیط کشت و معرف‌ها

۱۳.۳.۳ ظروف کشت

۱۳.۳.۴ تجهیزات

۱۳.۳.۵ امکانات

 

فصل ۱۴: آلودگی میکروبی

۱۴.۱ منابع آلودگی

۱۴.۱.۱ روش اپراتور

۱۴.۱.۲ محیط

۱۴.۱.۳ استفاده و نگهداری BSCها

۱۴.۱.۴ انکوباتورهای مرطوب

قارچ کش‌ها

تمیزکردن انکوباتورها

۱۴.۱.۵ یخچال‌ها و سردخانه‌ها

۱۴.۱.۶ مواد استریل

۱۴.۱.۷ رده‌های سلولی و بیوپسی‌هایی که وارد کار می‌شوند.

۱۴.۱.۸ قرنطینه

۱۴.۲ انواع آلودگی‌های میکروبی

۱۴.۳ مشاهده آلودگی

۱۴.۳.۱ آلودگی میکروبی قابل رویت

۱۴.۳.۲ مایکوپلاسما

رصد کشت‌ها از لحاظ وجود مایکوپلاسما

۱۴.۳.۳ رنگ‌آمیزی فلورسانس برای مایکوپلاسما

پروتکل ۱۴.۱. تشخیص مایکوپلاسما توسط فلورسانس

آنالیز

۱۴.۳.۴ PCR برای مایکوپلاسما

پروتکل ۱۴.۲. تشخیص مایکوپلاسما با استفاده از PCR

طرح کلی

مواد

روش

ب- واکنش PCR

بیان نتایج

۱۴.۳.۵ روش‌های جایگزین، برای تشخیص مایکوپلاسما

کشت میکروزیستی

بیوشیمیایی

هیبریداسیون مولکولی

سنجش ایمونولوژیکی

۱۴.۳.۶ سرویس‌های تشخیص مایکوپلاسما

۱۴.۳.۷ آلودگی ویروسی

تشخیص آلودگی ویروسی

۱۴.۴ خارج کردن کشت‌های آلوده از چرخه کار

۱۴.۵ حذف و پاک‌ سازی آلودگی

۱۴.۵.۱ باکتری‌ها، قارچ‌ها و مخمرها

پروتکل ۱۴.۳. حذف آلودگی میکروبی

طرح کلی

مواد

استریل

روش کار

۱۴.۵.۲ حذف مایکوپلاسما

پروتکل ۱۴.۴. حذف آلودگی مایکوپلاسمایی

طرح کلی

مواد

روش

۱۴.۵.۳  حذف آلودگی ویروسی

۱۴.۵.۴  آلودگی‌های ماندگار

۱۴.۶ آلودگی متقاطع

۱۴.۷ نتایج

 

فصل ۱۵: فریز کردن و بانک کردن سلول‌ها

۱۵.۱ دلایلی که براساس آنها باید سلول‌ها را فریز نمود

۱۵.۲ آنچه باید قبل از نگهداری در سرما، در نظر گرفت

۱۵.۲.۱ تأیید اعتبار

۱۵.۲.۲ زمان مناسب برای فریز کردن

۱۵.۳ مبانی فریز کردن

۱۵.۳.۱ زمینه تئوری فریز کردن سلول‌ها

۱۵.۳.۲ غلظت سلولی

۱۵.۳.۳ محیط فریز کردن

۱۵.۳.۴ سرعت سرد کردن

۱۵.۳.۵ کرایوویال‌ها

۱۵.۳.۶ کرایوفریزر

اندازه گردن

سیستم ذخیره‌سازی

موقعیت نیتروژن مایع

رصد کردن نیتروژن مایع و پر کردن مجدد

۱۵.۳.۷ فریز کردن سلول‌ها

پروتکل ۱۵.۱. فریز کردن سلول‌ها

طرح کلی

مواد

استریل

روش

۱۵.۳.۸ ثبت محتویات فریز

۱۵.۳.۹ خارج کردن سلول‌های ذخیره شده از حالت فریز

پروتکل ۱۵.۲. ذوب کردن یخ سلول‌های فریزشده

طرح کلی

روش

۱۵.۳.۱۰ فریز کردن فلاسک‌ها

۱۵.۳.۱۱ شیشه شدن

۱۵.۴ طراحی و کنترل ذخایر فریزری

۱۵.۴.۱ کنترل فهرست، توزیع و استفاده

۱۵.۴.۲ جایگزین کردن سریالی ذخایر کشت

۱۵.۵ بانک‌های سلولی

۱۵.۶ حمل و نقل سلول‌ها

۱۵.۶.۱ کرایو ویال‌های منجمد

۱۵.۶.۲ کشت زنده

 

فصل ۱۶: کلون کردن و انتخاب

۱۶.۱ کلون کردن سلول

پروتکل ۱۶.۱. کلون کردن از طریق رقیق نمودن

طرح کلی

مواد

استریل

غیر استریل

روش

۱۶.۱.۱ تریپسین

۱۶.۱.۲ تغذیه

۱۶.۱.۳ پراکندگی غیر یکنواخت

۱۶.۱.۴ میکروپلیت‌ها

۱۶.۲ بالا بردن بازده پلیت کردن

۱۶.۲.۱ شرایطی که رشد کلونی را بهبود می‌بخشند

۱۶.۲.۲ محیط کشت حالت گرفته

پروتکل ۱۶.۲. آماده سازی محیط حالت گرفته

طرح کلی

مواد استریل

روش      ۴۶۰

تغییرات   ۴۶۰

۳.۲.۱۶ لایه‌های تغذیه کننده

پروتکل ۱۶.۳ آماده سازی لایه‌های تغذیه کننده

طرح کلی

مواد

استریل

غیر استریل

روش

الف- بوسیله تابش

ب- بوسیله تیمار با میتومایسین C

۱۶.۳ کلون کردن سوسپانسیون

پروتکل ۱۶.۴. کلون کردن در آگار

طرح کلی

مواد

استریل

غیراستریل

پروتکل ۱۶.۵. کلون کردن در متوسل

مواد

استریل

غیراستریل

روش

۱۶.۴ جداسازی کلون‌ها

پروتکل ۱۶.۶. جداسازی کلون‌ها، بوسیله حلقه‌های مخصوص کلون کردن

طرح کلی

مواد

استریل

غیراستریل

روش

۱۶.۴.۱ سایر روش‌های جداسازی برای کلون‌های تک لایه‌ای

۲.۴.۱۶  جداکردن کلون‌های سوسپانسیون

پروتکل ۷.۱۶ جداسازی کلون‌های سوسپانسیون

طرح کلی

مواد

استریل

غیراستریل

روش

۱۶.۵ پلیت کردن رپلیکا

۱۶.۶ محیط انتخابی و مهارکننده‌ها

پروتکل ۱۶.۹.SU، به منظور تولید سلول‌های مقاوم به متوترکسات، در قسمت مواد این بخش، موجود می‌باشد.

۷.۱۶ میانکنش با بستر یا زیر لایه

۱.۷.۱۶ چسبیدگی انتخابی

۱۶.۷.۲ جداشدن انتخابی

۳.۷.۱۶ طبیعت بستر یا زیر لایه

۱۶.۷.۴ لایه‌های تغذیه‌کننده انتخابی

۱۶.۷.۵ انتخاب بوسیله محیط نیمه جامد

 

فصل ۱۷: دسته‌بندی سلول‌ها

۱.۱۷ تراکم سلولی و ته‌نشینی شیب غلظت

دسته‌بندی سلول‌ها

پروتکل ۱.۱۷. جداسازی سلول توسط سانتریفیوژ برروی شیب غلظت

طرح کلی

مواد

استریل

غیراستریل

روش کار

تغییرپذیری‌ها

۱۷.۲ سایز سلول و رسوب‌دهی شتابی

۱۷.۲.۱ رسوب‌دهی واحد گرانش

۱۷.۲.۲ خاک شست گریز از مرکز

۳.۱۷ روش‌های مبتنی بر آنتی بادی

۱۷.۳.۱ دسته بندی مغناطیسی

پروتکل ۲.۱۷. دسته‌بندی سلولی فعال شده با کشش مغناطیسی (MACS)

طرح کلی

مواد

استریل

روش کار

نشان‌گذاری کردن

جداسازی مغناطیسی مثبت

۲.۳.۱۷ دسته‌بندی سلولی فعال شده با فلورسانس

۴.۱۷ روش مبتدی جداسازی سلول

 

فصل ۱۸: تعیین خصوصیت رده سلولی

۱.۱۸ضرورت تعیین خصوصیت

۲.۱۸ خصوصیات ژنوتیپی

۱۸.۲.۱ اعتبار بخشی

۱۸.۲.۲ شناسایی گونه‌ها

۱۸.۲.۳ ترانسفورماسیون

۱۸.۳ تعیین خصوصیات فنوتیپی

۱۸.۳.۱ مارکرهای بافتی یا اجدادی

مارکرهای سلول‌های بنیادی

پروتئین‌های رشته ای حد واسط

آنتی ژن‌های سطح سلولی

اعمال و محصولات تمایزی

آنزیم‌ها

تنظیم

وفاداری اجدادی

۱۸.۳.۲ مارکرهای منحصر به فرد

۱۸.۴ مورفولوژی سلول

۱۸.‌۴.‌۱ بررسی میکروسکوپی

پروتکل ۱۸.۱. استفاده از میکروسکوپ زمینه معکوس

طرح کلی

۱۸.۴.۲ رنگ آمیزی

پروتکل ۱۸.۲. رنگ آمیزی با گیمسا

پرتکل ۱۸.۳. رنگ آمیزی با کریستال ویوله

۱۸.۴.۳ ظروف کشت برای سیتولوژی : کشت‌های تک لایه

۱۸.۴.۴ آماده سازی کشت‌های معلق برای سیتولوژی

سانتریفیوژ کردن

پروتکل ۱۸.۴. آماده سازی سلول‌های معلق برای سیتولوژی با سیتوسانتریفیوژ

روش قطره

بافت شناسی

۱۸.۴.۵ فتومیکروگرافی

پروتکل ۱۸.۵ عکسبرداری دیجیتال با میکروسکوپ

۱۸.۴.۶ تصویربرداری از سلول زنده

۱۸.۴.۷ میکروسکوپ هم‌کانون

۱۸.۵  مارکرهای آنتی ژنی

۱۸.۵.۱ رنگ آمیزی ایمنی

پروتکل ۱۸.۶. ایمنو فلورسانس غیر مستقیم

روش

متغیرها

۱۸.۵.۲ آنالیز ایمنی

۷.۱۸ ضبط در طی زمان (Time – lapse)

پروتکل۷.۱۸. ضبط با دوربین فیلم برداری در طی زمان Time-lapse

طرح کلی

روش

آنالیز

متغیرها

تنوع

۷.۱۸ چرخه سلول

۱۸.۷.۱جداسازی سلولی

۲.۷.۱۸ بلوکه کردن

فصل ۱۹: تمایز

۱۹.۱بیان فنوتیپ در شرایط in vivo

۱۹.۱.۱تمایز زدایی

۱۹.۱.۲ انتخاب دودمان

۱۹.۲ مراحل تمایز

۱۹.۳ تکثیر و تمایز

۱۹.۴ تعهد و دودمان

۱۹.۵ انعطاف پذیری سلول بنیادی

۱۹.۶ مارکرهای تمایز

۱۹.۷ القای تمایز

۱۹.۷.۱میانکنش سلولی

هموتاپیک

هتروتاپیک

فاکتورهای رشد پاراکرین

عملکرد مثبت

عملکرد منفی

۱۹.۷.۲ فاکتور‌های سیستمیک

القا کننده‌های فیزیولوژیک جدول (۱۹-۱)

القاکننده‌های غیر فیزیولوژیکی

۱۹.۷.۳ میانکنش‌های سلول-ماتریکس

۱۹.۷.۴ قطبیت و شکل سلول

۱۹.۸.۶  استرس دینامیک

فشار اکسیژن

۱۹.۸ تمایز و بدخیمی

۱۹.۹ جنبه‌های علمی

 

فصل ۲۰: کشت سه بعدی

۲۰.۱ تعامل سلولی و بیان فنوتایپی

۲۰.۱.۱فواید و محدودیت‌های کشت سه بعدی

۲۰.۱.۲ انتخاب مدل‌ها

۲۰.۲ کشت ارگان

۲۰.۲.۱ تبادل گاز و مواد غذایی

۲۰.۲.۲ یکپارچگی ساختاری

۲۰.۲.۳ رشد و تمایز

۲۰.۲.۴ محدودیت‌های کشت ارگان

۵.۲.۲۰ انواع کشت ارگان

پروتکل ۲۰.۱. کشت ارگان

طرح کلی

مواد

استریل یا با ضدعفونی آماده شده

غیر استریل

تخم مرغ های بارور در ۸ روز از انکوباسیون

تغییرات

۳.۲۰ کشت بافت

۲۰.۳.۱ ژل و روش‌های اسفنج

ژل کلاژن

ماتریژل

۲۰.۳.۲فیبرهای میان تهی

۲۰.۳.۳ اسفروئیدها

پروتکل ۲۰.۲.۳. کشت سه بعدی در اسفروئیدها

طرح کلی

مواد

استریل

غیر استریل

روش کار

۳‌-شروع اسفروئیدها

آنالیز

۲۰.۳.۴کشت قطره آویزان

۲۰.۳.۵ ریزحامل‌ها

۲۰.۳.۶ ارگانوئیدها

۲۰.۳.۷ سیستم اتاقک چرخان

MiniPERM

بیوراکتور mini PERM

سیستم کشت سلولی چرخشی RCCS

۲۰.۳.۸ تثبیت سلول‌های زنده در آلژینات

۲۰.۳.۹  چاهک‌های فیلتردار

طرح پروتکل ۲۰.۳‌. چاهک دریچه دار فیلتردار

طرح کلی

مواد

شرایط استریل یا آماده شده با ضدعفونی

غیر استریل

پیپتور

کاربردها و تجزیه و تحلیل

تغییرات

۲۰.۳.۱۰ کشت‌های تجمعات نورونی

پروتکل ۲۰.۴. تجمعات نورونی

مقدمه

طرح کلی

مواد

استریل

غیراستریل

حمام بن‌ماری

روش کار

آنالیز

تغییرات

۲۰.۴. کشت انواع ارگانها

۲۰.۴.۱.  بافت معادل

۲۰.۴.۲ مهندسی بافت

۲۰.۵  تصویرسازی سلولهادر ساختارهای سه بعدی

 

فصل ۲۱: مقیاس‌سازی  اتوماسیون

۲۱.۱ بالابردن مقیاس سوسپانسیون

پروتکل.۲۱.۱ کشت سلولهای معلق ۴ لیتری به صورت مداوم هم‌زده می‌شود.

طرح کلی

مواد

با استریل کردن یا ضدعفونی کردن آماده می‌شود.

روش کار

آنالیز

تغییرات

۲۱.۱.۱ کشت بسته و مداوم

۲۱.۱.۲ بیوراکتورهای یک بارمصرف:

۳.۱.۲۱ مقیاس و پیچیدگی

۲۱.۱.۴ هوادهی و مخلوط شدن

بیوراکتورهای موجی

فرمانتورهای هواگرد

کشت هوایی Bello cell

تزریق کشت سوسپانسیون

بیوراکتورهای MiniPERM

۲۱.۲ بالا رفتن مقدار در مقیاس آزمایشگاهی

فلاسک‌ها

سینی‌های روی هم انباشته شده

پروتکل ۲۱.۲

کارخانه سلولی Nunce

طرح کلی

آنالیز

دیسک‌ها، لوله و پیچ و خم‌ها

۲۱.۲.۲ کشت غلطان

پروتکل ۲۱.۳ کشت بطری غلطان

مواد

روش کار

جهت برداشت سلول

آنالیز

تغییرات

۲۱.۲.۳ ریز حامل‌ها

پروتکل ۲۱.۴. ریزحامل

طرح کلی

موارد

استریلٍ

غیراستریل

برداشت سلول‌ها

تغییرات

۲۱.۲.۴ ریزحامل‌های بزرگ

۲۱.۲.۵  تزریق کشت تک لایه

پرفیوژن فیبر میان‌تهی

راکتورهای بستر ثابت

۳.۲۱ کنترل فرآیند

۲۱.۴ فرآیندها مقیاس زیاد

۲۱.۱  مرور کوچکی بر بیوراکتور و افزایش مقیاس کشت

انتخاب فرآیندهای مقیاس بالا

آموزش مقیاس بالا

بیوراکتور

۲۱.۵.۱ آنالیز

کاربردها

تکنولوژی‌های تحلیلی فرآیند (PAT) و کیفیت با طراحی …….

(QbD)

نگرش آینده

۲۱.۵  خودکارسازی

۲۱.۵.۱ کشت سلول رباتیک

۲۱.۵.۲: غربالگری با بازده بالا

سیستم مشاهده  بیوراکتور کوچک

۲۱.۵.۳ غربالگری با بازده بالا در سه‌بعد

مروری کوچک ۲۱.۲. کشت سلولی میکروفلوئیدیک

پرفیوژن

سنجش‌ها

 

فصل ۲۲: پیری، نامیرایی و ترانسفورماسیون

۲۲.۱ نقش ترانسفورماسیون ویژگی‌های رده سلولی

۲۲.۲ ناپایداری ژنتیکی و هتروژنیتی

۲۲.۲.۱ ناپایداری ژنتیکی

۲۲.۲ اشتباهات کروموزومی

۲۲.۳ نامیرا کردن

۲۲.۳.۱ کنترل پیری

۲۲.۳.۲. نامیرایی با ژن‌های ویروسی

۲۲.۳.۳ پیری و نامیرایی

مکانیسم پیری و نامیرایی

روش‌هایی برای فراهم کردن کشت‌های پیر

روش‌هایی برای به‌دست آوردن کشت‌های سلولی نامیرا

نتیجه‌گیری

پروتکل ۲۲.۱. نامیراکردن فیبروبلاست

موادها

مراحل انجام کار

مراقبت‌های محیط کشت پس از ترانسفکشن

۲۲.۳.۴ نامیرایی القاء شده از تلومراز

پروتکل ۲۲.۲. نامیرا کردن سلول‌های بنیادی و اولیه انسانی توسط تلومراز

مواد

استریل

تولید وکتور رترو ویروسی

آلوده کردن سلول‌های در حال رشد تک لایه

روش کار

تولید وکتور رترو ویروسی

ترانسداکشن hMSCها و سلول‌های ماهواره‌ای ماهیچه‌ای و ملانوسیت‌ها و سلول‌های بنیادی مشتق از بند ناف

مراقبت از کشت پس از ترانسداکشن

۲۲.۳.۵ راه‌کارهای جایگزین جهت نامیرا کردن

نامیرا کردن لنفوسیت

موش ترانسژنیک

۲۲.۴ کنترل رشد نابهنجار

۲۲.۴.۱ بی‌نیازی از لنگرگاه

کلونینگ معلق

۲۲.۴.۲ ممانعت تماسی

پروتکل ۲۲.۳. محدودیت تراکم و تکثیر سلولی

مواد

روش کار

آنالیز

متغیرها

۲۲.۴.۳ وابستگی سرمی

۲۲.۴.۴ انکوژن‌ها

۲۲.۵ تومورزایی

۲۲.۵.۱ تهاجم

۲۲.۵.۲ کاشت تومور

۲۲.۵.۳ تهاجم

غشای کوریوآلانتائیک جوجه‌

مواجهه ارگانویید

نفوذ چاهک‌های فیلتردار

۲۲.۵.۴ آنژیوژنز

پروتکل ۲۲.۴. سنجش آنژیوژنز in vitro

طرح کلی

مواد

غیر استریل

کشت سلول‌ها بر روی بیدهای سایتودکس ۳ (۴۸ ساعت قبل از تعبیه در ماتریژل)

افزودن بیدهای سایتودکس پوشیده با سلول به ماتریژل

آنالیز

ثابت کردن و رنگ‌آمیزی

تعیین مهاجرت سلولی و تشکیل لوله

کاربردها

۲۲.۵.۵ فعال‌کننده پلاسمینوژن

 

فصل ۲۳: تعیین کمیت

۲۳.۱ شمارش سلولی

۲۳.۱.۱هموسایتومتر

پروتکل ۲۳.۱. شمارش سلول‌ها با هموسایتومتر

مواد

روش کار

آنالیز

۲۳.۱.۲ شمارش الکترونیکی

شمارشگر سلولی براساس مقاومت

پروتکل ۲۳.۲. شمارش سلولی الکترونیکی توسط مقاومت الکتریکی

نگاه مختصر

مواد

غیراستریل

آنالیز

کالیبراسیون

شمارش سلولی با آنالیز تصویری

۲۳.۱.۳ تک‌لایه‌های رنگ‌شده

۲۳.۱.۴ فلوسایتومتری

۲۳.۲ وزن سلولی و حجم سلول مجتمع شده

۲۳.۳ محتوای DNA

۲۳.۴ پروتئین

۲۳.۵ نرخ سنتز

۲۳.۵.۱ سنتز DNA

۲۳.۵.۲ سنتز پروتئین

۲۳.۶ آماده‌سازی نمونه برای سنجش آنزیمی و سنجش ایمنی

۲۳.۷ سیتومتری

۲۳.۷.۱ نشان‌دار کردن درجا (in situ)

۲۳.۷.۲ فلوسایتومتری

۲۳.۸ تکرار نمونه‌گیری

۲۳.۸.۱ به‌دست آوردن داده‌ها

۲۳.۸.۲ آنالیز داده‌ها

۲۳.۹ تکثیر سلولی

۲۳.۹.۱ طراحی تجربی

۲۳.۹.۲ چرخه رشد

پروتکل ۲۳.۷. منحنی رشد تک‌لایه در فلاسک

طرح کلی

مواد و وسایل

استریل یا ضدعفونی شده

دستور کار

پروتکل ۲۳.۸. منحنی رشد تک‌لایه در پلیت‌های چندخانه‌ای………….. ۶۵۱

طرح کلی

موادها

استریل یا ضدعفونی شده

دستور کار

۲۳.۹.۳ آنالیز منحنی رشد تک‌لایه

۲۳.۹.۴ حجم محیط، غلظت سلولی و تراکم سلولی

۲۳.۹.۵ کشت‌های سوسپانسیون

پروتکل ۲۳.۹. منحنی رشد سلول‌های سوسپانسیون

طرح کلی

مواد

غیر استریل

تغییرات

مراحل چرخه رشد

چرخه رشد (شکل ۲۳-۸) را می‌توان به سه مرحله تقسیم کرد.

مشتقات منحنی رشد

کارایی پلیتینگ

پروتکل ۲۳.۱۰. تعیین کارایی پلیتینگ

مواد

غیر استریل

دستور کار

۲.۱۰.۲۳ شمارش خودکار کلونی

۲۳.۱۱ شاخص نشان‌دار کردن

۱.۲۳.۱۱ نسبت رشد

۲۳.۱۱.۲ شاخص میتوزی

۲۳.۱۱.۳ شاخص تقسیم

۲۳.۱۲ اتورادیوگرافی

۲۳.۱۳ زمان چرخه سلولی

۲۳.۱۴ مهاجرت سلولی

 

فصل ۲۴: سمیت سلولی

۱.۲۴ قابلیت زیستی، سمیت سلولی و بقا

۲۴.۲ محدودیت‌های محیط آزمایشگاهی

۲۴.۲.۱ فارماکوکینتیک‌ها

۲۴.۲.۲ متابولیسم

۲.۲.۲۴ پاسخ‌های بافتی و سیستمیک

۲۴.۳ ماهیت سنجش

۲۴.۳.۱ قابلیت زیستی

دفع رنگ

پروتکل ۲۴.۱. برآورد قابلیت زیستی به وسیله دفع رنگ

طرح کلی

مواد

وسایل استریل ضدعفونی‌شده

غیر استریل

روش کار

آنالیز

جذب رنگ

پروتکل ۲۴.۲. برآورد قابلیت زیستی به وسیله جذب رنگ

طرح کلی

مواد

غیر استریل

روش کار

آنالیز

جذب قرمز خنثی

۲۴.۳.۲ بقا

پروتکل ۳.۲۴. سنجش کلونوژنیک برای سلول‌های چسبیده

طرح کلی

مواد

روش کار

آنالیز منحنی بقا

پارامترهای متغیر در سنجش بقا

تعداد نه پارامتر پایه وجود دارد

۳.۳.۲۴ سنجش‌های بر پایه تکثیر سلولی

۴.۳.۲۴ سنجش‌های مسمومیت سلولی متابولیک

۵.۳.۲۴ سنجش‌های میکروتیتراسیون

پروتکل ۴.۲۴. سنجش سمیت سلولی بر پایه MTT

اصل

طرح کلی

مواد

استریل

غیر استریل:

روش

رها کردن سلول‌ها

اضافه کردن دارو

دوره رشد

آنالیز سنجش MTT

تغییرات در سنجش MTT

۶.۳.۲۴ مقایسه میکروتیتراسیون با بقا کلونوژنیک

۷.۳.۲۴ تعامل با دارو

۴.۲۴ کاربردهای سنجش‌های سمیت سلولی

۲.۴.۲۴ تست داروئی پیش‌بینی شونده برای تومورها

۳.۴.۲۴ آزمودن داروها

۵.۲۴ سمیت ژنی

۲.۵.۲۴ سرطان‌زائی

۶.۲۴ التهاب

 

فصل ۲۵: کشت انواع سلول‌های اختصاصی

۱.۲۵ کشت سلول‌های تخصصی

۲.۲۵ سلول‌های اپیتلیال

۱.۲.۲۵ اپیدرم

۲.۲.۲۵ قرنیه

پروتکل su.‌۲۵.۵ برای کشت قرنیه انسان در مواد تکمیلی برای این فصل در دسترس است.

۳.۲.۲۵ پستان

۴.۲.۲۵ دهانه رحم

۵.۲.۲۵ دستگاه گوارش

۶.۲.۲۵ کبد

۷.۲.۲۵ هپاتوسیت‌های انسانی Hepa RG

۸.۲.۲۵ لوزالعمده

۹.۲.۲۵ اپیتلیوم ریه و نای

۱۰.۲.۲۵ اپیتلیوم دهانی

۱۱.۲.۲۵ پروستات

۳.۲۵ سلول‌های مزانشیمی

۱.۳.۲۵ بافت پیوندی

۲.۳.۲۵ بافت چربی

۲۵.۳.۳ ماهیچه

ماهیچه صاف

عضله قلب و پیوند میوبلاست‌های اسکلتی

سلول میوژنیک از ماهیچه اسکلتی

۴.۳.۲۵ غضروف

۲۵.۳.۵ استخوان

۶.۳.۲۵ اندوتلیوم

۴.۲۵ سلول‌های اکتودرم عصبی

۱.۴.۲۵ نورون‌ها

۲.۴.۲۵ سلول‌های گلیال

آستروسیت‌ها

سلول‌های غلاف‌دار بویایی

۳.۴.۲۵ سلول‌های مترشحه درون ریز

۴.۴.۲۵ ملانوسیت‌ها

۵.۲۵ سلول‌های خون‌ساز

۱.۵.۲۵ سلول‌های اریتروئید

۲.۵.۲۵ سلول‌های میلوئید و ماکروفاژها

۳.۵.۲۵ سلول‌های لنفوئیدی

۶.۲۵ تولید آنتی‌بادی‌های مونوکلونال

۷.۲۵ غدد جنسی (گنادها)

۱.۷.۲۵ تخمدان

۲.۷.۲۵ بیضه‌ها

۸.۲۵ کشت سلول‌های حاصل از جانوران خونسرد

۱.۸.۲۵ سلول‌های ماهی

۲.۸.۲۵ سلول‌های حشرات

۹.۲۵ کشت سلول تومور

۱۰.۲۵ نمونه‌برداری

۱.۱۰.۲۵ انتخاب سلول‌های نماینده

۲.۱۰.۲۵ نگهداری از بافت به وسیله انجماد

پروتکل ۲۷.۲۵. انجماد بیوپسی‌ها

استریل

۱۱.۲۵ جداسازی

۱۲.۲۵ کشت اولیه

۱۳.۲۵ کشت انتخابی سلول‌های توموری

۱.۱۳.۲۵ محیط کشت انتخابی

۲.۱۳.۲۵ لایه‌های تغذیه‌کننده متلاقی

پروتکل ۲۵.۲۸. رشد بر روی لایه‌های تغذیه‌کننده متلاقی

۳.۱۳.۲۵ کلونینگ سوسپانسیون

۴.۱۳.۲۵ گزنوگراف

۱۴.۲۵ توسعه رده‌های سلولی

۱.۱۴.۲۵ ساب کالچر کشت‌های توموری اولیه

۲.۱۴.۲۵ رده‌های سلولی نامیرا

۱۵.۲۵ توصیف خصوصیات کشت‌های سلول تومور

۱.۱۵.۲۵ ناهمگونی کشت‌های تومور

۲.۱۵.۲۵ کشت نوع بافتی

تشکیل کروی

جاسازی‌های چاهک فیلتردار

۱۶.۲۵ انواع اختصاصی تومور

۱.۱۶.۲۵ پستان

۲.۱۶.۲۵ شش (ریه)

۳.۱۶.۲۵ معده

۴.۱۶.۲۵ کولون

۵.۱۶.۲۵ پانکراس (لوزالمعده)

۶.۱۶.۲۵ تخمدان

۷.۱۶.۲۵ پروستات

۸.۱۶.۲۵ مثانه

۹.۱۶.۲۵ پوست

ملانوما

کارسینومای سلول پایه

کارسینومای سلول چندوجهی (SCC)

۱۰.۱۶.۲۵ سرویکس (گردن رحم)

۱۱.۱۶.۲۵ گلیوما

۱۲.۱۶.۲۵ نوروبلاستوما

۱۳.۱۶.۲۵ سمینومای

۱۴.۱۶.۲۵ لنفوما و لوکمیا

 

فصل ۲۶: سلول‌های بنیادی

۱.۲۶ سلول‌های بنیادی جنینی

۱.۱.۲۶ اشتقاق سلول‌های بنیادی جنینی موش

۲.۱.۲۶ ساب کالچر و تکثیر سلول‌های بنیادی جنینی

۳.۱.۲۶ کشت اولیه سلول‌های بنیادی جنین انسان

۴.۱.۲۶ سلول‌های بنیادی پرتوان از جنین‌های ماهی

۲.۲۶ سلول‌های زایشی

۳.۲۶ سلول‌های خارج جنینی

۱.۳.۲۶ کشت آمنیوسیت‌ها

۲۶.۳.۲ سلول های حاصل از نوزادان و اطفال

۲۶.۳.۳ سلول های بنیادی چند توان حاصل از فرد بالغ

۴.۳.۲۶ MSCs حاصل از مغز استخوان انسان

۵.۳.۲۶ سلول‌های بنیادی اپیتلیال پروستات

۶.۳.۲۶ سلول‌های بنیادی اپیتلیال دندان

۷.۳.۲۶ سلول‌های بنیادی پرتوان القا شده

مرور کوتاه ۲۶.۱ کنترل رشد سلول‌های خونساز در کشت

منابع HSCs

شناسائی HSCs

رشد HSCs

سنجش LTC-IC

شمارش LTC-IC

کشت بدون تغذیه کننده HSCs

نتیجه‌گیری

۱.۴.۲۶ کشت‌های بلند مدت مغز استخوان موش

۲.۴.۲۶ کشت‌های بلندمدت مغز استخوان انسان

۵.۲۶ کاربرد سلول‌های بنیادی در پزشکی بازساختی

مرور کوتاه ۲.۲۶ پزشکی بازساختی بر پایه سلول

مفهوم پزشکی بازساختی

سلسله مراتب شکل پذیری سلول بنیادی

سلول‌های بنیادی جنینی

سلول‌های پرتوان القا شده

سلول‌های بنیادی بالغ

روش‌های تجویز

نتیجه‌گیری

۶.۲۶ سلول‌های بنیادی سرطانی

مرور کوتاه ۲۶.۳ کشت سلول‌های بنیادی سرطانی

منابع CSCs

جداسازی CSCs

کشت CSCs

 

فصل ۲۷: برنامه آموزشی

۲۷.۱ اهداف

۲۷.۲. مهارت‌های آماده‌سازی و دست ورزی

تمرین ۱ : استریل کردن پیپت و انتقال مایعات

نشان دادن موادها و نحوه کار

مواد

استریل (قرار داده شده در BSC)

غیراستریل

الف)‌ اگر شیشه‌ای باشند

ب) اگر پیپت‌ها هر کدام جداگانه در کاور قرار دارند

تمرین ۲: شست‌وشو و استریل کردن لوازم شیشه‌ای

اطلاعات زمینه‌ای

دستورالعمل‌هایی برای تمرین ۲

تمرین ۳: آماده سازی و استریل کردن آب

مواد و تجهیرات (غیراستریل)

تمرین۴ آماده‌سازی و استریلیزاسیون بافرنمکی (D-PBS)  …

بدون کلسیم و منیزیم (D-PBSA)

دستورالعمل‌هایی برای تمرین ۴

مواد

روش کار

اطلاعات کنترل کیفیت

تمرین۵: آماده‌سازی استانداردهای pH

دستورالعمل تمرین ۵

روش کار

اطلاعات:

زمان: ۲ ساعت

دستورالعمل‌هایی برای تمرین ۶

تجهیرات و مواد

استریل

مواد

استریل

غیراستریل

مواد

استریل

غیراستریل

روش کار

اطلاعات

متغیرهای آزمایشی

۲۷.۳ روش‌های اولیه در کشت سلول

تمرین ۷ مشاهده کشت سلول

اهداف آموزشی

دستورالعمل تمرین ۷

رئوس مطالب

تجهیزات و مواد

روش

مشاهدات و ثبت

اطلاعات

آنالیز

دستورالعمل‌های تمرین ۸

مواد

مشاهدات و آنالیز

دستورالعمل‌هایی برای تمرین ۹

استریل

غیراستریل

تمرین ۱۰: آماده‌سازی محیط کامل ۱۰x ذخیره

اهداف آموزشی

اطلاعات زمینه‌ای

محلول‌های استریل

محلول‌های استریل

محلول‌های استریل

روش کار

فلاسک تهویه

فلاسک تهویه شده و غیرتهویه شده

غلظت بی‌کربنات

آنالیز

تمرین ۱۱: شمارش سلولی توسط هموسایتومتر و شمارشگر

الکترونیک

دستورالعمل‌هایی برای تمرین ۱۱

مواد

برای شمارشگر الکترونیک

آنالیز

متغیرات آزمایش

اطلاعات

آنالیز

تمرین ۱۲ ساب‌کالچر سلول‌های رشد کرده در سوسپانسیون

روش

آنالیز

تمرین ۱۳: پاساژ رده سلولی تک لایه

اهداف آموزشی

اطلاعات زمینه ای

دستورالعمل‌های تمرین ۱۳

غیر استریل

روش

جمع آوری اطلاعات

آنالیز

دستورالعمل‌هایی برای تمرین ۱۴

آنالیز

تمرین ۱۵: رسم و بررسی منحنی رشد

دستورالعمل‌های تمرین ۱۵

روش کار

مواد

روش کار

۲۷.۴. تمرین‌های پیش رفته

تمرین ۱۶: ویژگی‌های رده‌های سلولی

هدف از این روش: تأئید هویت رده سلول

اهداف آموزشی

دستورالعمل‌هایی برای تمرین

تفاوت‌های آزمایشی

آنالیز

تمرین ۱۷: شناسایی مایکوپلاسما

دستورالعمل‌های تمرین ۱۷

تمرین ۱۸ نگهداری در سرمای سلول‌های کشت

دستورالعمل‌های تمرین ۱۸

رئوس مطالب

مواد

فریز کردن

استریل یا آماده شده به صورت استریل

ذوب کردن

غیراستریل

روش

 1. B. آب کردن سلول فریز شده

سایر متغیرهای آزمایشگاهی

اطلاعات

آنالیز

تمرین ۱۹ کشت اولیه

دستورالعمل‌های تمرین ۱۹

روش A. جداسازی جنین جوجه

روش B. کاشت اولیه

روش E. جداسازی بافت در تریپسین سرد

اطلاعات:

آنالیز:

تمرین ۲۰: کلون کردن سلول‌های تک لایه‌ای

زمان: ۱ ساعت

دستورالعمل‌های تمرین ۲۰

استریل یا آماده شده به صورت استریل

متغییرات آزمایشی

 1. ۲۷ تمرین‌‌های تخصصی

حل کردن مشکلات

فصل ۲۸: حل کردن مشکلات

فصل ۲۹: نتیجه‌گیری

نمایه

انتشارات
نوع جلد

تاریخ ویرایش

شماره ویرایش

شابک

زبان

تعداد صفحات

سایز

تیراژ

وزن

نويسنده/نويسندگان

در حال بارگذاری ...
0