Search
Generic filters
Exact matches only

سبد خرید

دکتری قارچ شناسی پزشکی

قارچ شناسی پزشکی، (مشخصات کلی رشته، اهداف، جایگاه و موقعیت شغلی در مقطع دکتری)

تعریف رشته:

رشته قارچ شناسی پزشکی شاخه ای از علوم پزشکی است که دانش آموختگان آن در مقطع دکتری تخصصی ضمن آشنایی بیشتر با فیزیولوژی، پاتوژنز، هیستو پاتالوژی، ایمونولوژی و خصوصیات بیولوژیک قارچ ها و بیماری های ناشی از آنها، در تشخیص، درمان و پیشگیری این بیماری ها کمک نموده و علاوه بر گسترش جنبه های علمی و نظری رشته به آموزش آن پرداخته با تهیه متون تحقیقاتی و نو آوری به پیشرفت مرزهای دانش این رشته کمک نموده و با ارائه خدمات تشخیص آزمایشگاهی و مشاوره ای در عالی ترین سطح علمی به ارتقاء سلامت جامعه کمک می کنند.

جایگاه شغلی دانش آموختگان :

دانش آموختگان این دوره می توانند در جایگاه های زیر ایفای نقش و انجام وظیفه نمایند:

 • دانشگاه ها و دانشکده های دولتی و خصوصی
 • مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها و پژوهشگاه ها
 • مراکز رشد و دانش بنیان
 • آزمایشگاه های تشخیص طبی برای تشخیص بیماری های قارچی
 • آزمایشگاه های مواد غذایی

رسالت اصلی این رشته تربیت نیروهای متعهد، آگاه به مسائل علمی روز، مسئولیت پذیر و حساس به سلامت افراد و جامعه در زمینه قارچ شناسی پزشکی به منظور بر آوردن نیازهای آموزشی، تشخیصی، پژوهشی و در جهت تولید علم و گسترش مرزهای دانش می باشد.

پیامدهای مورد انتظار از دانش آموختگان :

انتظار می رود دانش آموختگان این رشته / مقطع قادر باشند :

 • نمونه های مورد انتظار را برای بررسی آماده سازی نموده، قارچ های بیماری زا را با روش های مختلف روز تشخیص دهند.
 • منابع احتمالی ابتلا به بیماری های قارچی را شناسایی و راه های مبارزه با آن را با هماهنگی با مسئولین اصلی بکار گیریند
 • در جهت رفع مشکلات، طرح های پژوهشی طراحی، اجرا و ارزشیابی نمایند
 • در آموزش های مرتبط مشارکت نمایند
 • روش های مدیرتی را برای مشارکت در اداره آزمایشگاه محل خدمت بکار گیریند

نقش دانش آموختگان :

دانش آموختگان دوره دکتری تخصصی رشته قارچ شناسی پزشکی دارای نقش های آموزشی، پژوهشی، خدمات تخصصی و مشاوره ای خواهند بود.

وظایف حرفه ای دانش آموختگان به ترتیب هر هر نقش به شرح زیر است:

دانش آموختگان مقطع دکتری تخصصی در هر یک از نقش های خود وظایف حرفه ای زیر را به عهده خواهند داشت

در نقش آموزشی :

 • مشارکت در آموزش قارچ شناسی به دانشجویان رشته های مختلف در صورت درخواست دانشگاه
 • آموزش کارکنان در محیط کار
 • همکاری در تدوین دستورالعمل های آموزشی و استادارد های ملی مرتبط با قارچ شناسی

در نقش پژوهشی :

 • طراحی، اجرا و ارزشیابی پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه های مختلف این رشته
 • نظارت بر اجرای طرح های پژوهشی
 • استفاده از یافته های پژوهشی در عرصه صنعت

در نقش خدمات تخصصی :

 • تشخیص آزمایشگاهی بیماری های قارچی به روش های متداول روز دنیا
 • شناسایی منابع احتمالی و راه های مبارزه با بیماری های قارچی
 • مشارکت در ساخت کیت های تشخیص قارچی
 • مشارکت در مدیریت آزمایشگاه های قارچ شناسی

در نقش مشاوره ای:

 • همکاری و مشاوره در امور مربوط به پیشگیری و کنترل عفونت های قارچی بیمارستانی
 • پیشنهاد روش های درمانی مناسب به پزشک معالج با انجام آزمایشات مورد نیاز از قبیل تست های حساسیت دارویی

توانمندی و مهارت های اصلی مورد انتظار :

الف) توانمندی عمومی مورد انتظار :

توانمندی عمومی مورد انتظار برای دانش آموختگان این مقطع عبارتند از :

 • مهارت های ارتباطی
 • آموزش
 • پژوهش و نگارش مقالات علمی
 • تفکر نقادانه، مهارت های حل مسئله
 • تدوین فرضیه و نظریه پردازی
 • مهارت های مدیریت شامل : سیاست گذاری، برنامه ریزی، سازماندهی، پایش، نظارت، کنترل و ارزشیابی مبتنی بر شواهد

ب) توانمندی اختصاصی مورد انتظار :

توانمندی های اختصاصی مورد انتظار برای دانش آموختگان این مقطع، علاوه بر توانمندی های مورد نیاز در دوره کارشناسی ارشد عبارتند از :

 • تفسر نتایج آزمایش های نظیر :
 • آزمایش مستقیم، هیستوپاتولوژیک، کست، سرولوژیک، مولکولی و حسایت دارویی
 • سالم سازی فیزیکی و روانی محیط و عرصه های کاری :
 • داشتن روابط عمومی مناسب در محیط کار
 • رعایت نظم و شئونات حرفه ای در محل کار
 • نظارت و کنترل کیفی فرآیند دفع پسماند های بیولوژیک شیمیایی به روش استاندارد و ایمن
 • طراحی و سازماندهی محل و ترتیب نگهداری مواد آزمایشگاهی و نمونه ها
 • نظارت و کنترل عفونت های قارچی بیمارستانی
 • استفاده از وسائل و تجهیزات تخصصی :
 • استفاده صحیح از وسائل و تجهیزات تخصصی با رعایت موازین ایمنی
 • نظارت بر استفاده بهینه و نگهداری از وسائل و تجهیزات تخصصی
 • کار در محیط های حرفه ای:
 • رعایت اخلاق و رفتار حرفه ای به عنوان الگو برای دانشجویان و کارکنان
 • هدایت کارکنان جهت رعایت اصول ایمنی در محیط آزمایشگاه و عرصه های مرتبط
 • توانایی انجام کلیه آزمایش های مورد نیاز برای تشخیص بیماری های قارچی
 • هدایت کارکنان در جهت انجام صحیح آزمایش ها
 • مهارت های کار با حیوانات :
 • بکارگیری اصول ایمنی، رفتار و کار با حیوانات آزمایشگاهی
 • مطالعه پاتوژنزز و تشخیص عفونت های تجربی در حیوانات
 • مطالعه اثر داروهای ضد قارچی در عفونت های تجربی حیوانات آزمایشگاهی

ج) مهارت های عملی مورد انتظار :

 • تشخیص هیستوپاتولوژیک نمونه های بافتی
 • ساختن محیط های کشت افتراقی
 • جداسازی و تشخیص افتراقی قارچ ها
 • انجام روش های سرولوژیک بر مبنای آنتی بادی
 • انجام آزمایش های ایمونولوژیک متداول سلولی و همورال (بر مبنای آنتی ژن و آنتی بادی)
 • جداسازی DNA و RNA از نمونه های کشت و نمونه های بالینی
 • انجام آزمایش های مولکولی متداول
 • تهیه آنتی ژن های پروتئینی و پلی ساکاریدی
 • تهیه آنتی بادی

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده + 10 =

در حال بارگذاری ...
0