Search
Generic filters
Exact matches only

سبد خرید

اخبار-و-اطلاعیه-5

اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص: زمانبندی جدید، استعداد درخشان، ظرفیت رشته ھای داروسازی آزمون کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی سال ۹۹:

با توجه به شرایط حاضر در کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا، جھت مساعدت با داوطلبان آزمون، تغییراتی در برخی از موارد و مراحل آزمون ایجاد شده است. که به شرح زیر می باشد:
با توجه به درخواست مکرر داوطلبان، مھلت جدیدی برای ثبت نام، تصحیح و ویرایش اطلاعات از تاریخ ۹۹/۰۴/۰۷ لغایت ۹۹/۰۴/۰۸ در نظر گرفته شده است. لذا افراد می توانند در این تاریخ نسبت به ثبت نام یا ویرایش اقدام کنند.
جدول زمانبندی بر اساس شرایط حاضر به شرح زیر می باشد:
– توزیع کارت ورود به جلسه آزمون- برگه راھنما و سایر اطلاعات مربوط به اجرای آزمون ۹۹/۰۵/۱۹ لغایت ۹۹/۰۵/۲۴
– برگزاری آزمون (طی نوبت ھای صبح و عصر روزھای ۵شنبه و جمعه) ۲۳ و ۹۹/۰۵/۲۴
– اعلام کلید اولیه ۹۹/۰۵/۲۵
– مھلت ارسال اعتراض به سؤالات آزمون فقط به صورت اینترنتی ۹۹/۰۵/۲۵ لغایت ۹۹/۰۵/۲۸
– ثبت نام متقاضیان استعداد درخشان در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی sanjeshp.ir از تاریخ ۹۹/۰۵/۱۲ لغایت ۹۹/۰۵/۱۴
– زمان مراجعه متقاضیان واجد شرایط استفاده از آیین نامه استعداد درخشان ۹۹/۰۵/۱۹ لغایت ۹۹/۰۵/۲۲ (با آزمون و بدون آزمون) به دانشگاه محل تحصیل
– مھلت ارسال اسامی واجدین شرایط استفاده از آیین نامه استعداد درخشان ۹۹/۰۵/۲۷ لغایت ۹۹/۰۶/۰۱ (با آزمون وبدون آزمون) توسط دانشگاه محل تحصیل به مرکز سنجش آموزش پزشکی
– اعلام کلید نھایی ۹۹/۰۶/۱۲
– اعلام اسامی دانشگاه ھای پذیرنده و ظرفیت پذیرش- کارنامه علمی مرحله اول ۹۹/۰۶/۱۶
– انجام انتخاب رشته محل ۹۹/۰۶/۱۶ لغایت ۹۹/۰۶/۱۸
– اعلام اسامی متقاضیان دانشگاه شاھد – بقیه الله – ارتش (جھت برگزاری مرحله دوم) ۹۹/۰۶/۲۳
– برگزاری مرحله دوم متقاضیان دانشگاه شاھد – بقیه الله – ارتش-رشته مددکاری اجتماعی ۹۹/۰۶/۲۷
– اعلام اسامی نھایی پذیرفته شدگان – کارنامه نھایی ۹۹/۰۷/۰۶
– ثبت نام پذیرفته شدگان در دانشگاه ها: از طریق سامانه دانشگاه محل پذیرش اعلام می شود.
بر اسـاس مصـوبه دھمین جلســه شـورای ســنجش و پذیرش دانشـجو وزارت بھداشـت، درمان و آموزش پزشــکی به تاریخ ۹۹/۰۳/۱۲ گواھی فارغ التحصــیلی دانشــجویان ترم آخر تا تاریخ ۹۹/۰۷/۳۰ مورد پذیرش می باشد.
بر اسـاس مصـوبه دھمین جلســه شـورای ســنجش و پذیرش دانشـجو وزارت بھداشـت، درمان و آموزش پزشــکی به تاریخ ١٢/٣/٩٩ ، زمان فارغالتحصــیلی دانشــجویان برتر واجد شــرایط طبق آیین نامه ” ادامه تحصـیل دانشـجویان رتبه برتر در مقاطع بالاتر مصـوب سـال ١٣٨٩ “ھم برای با آزمون و ھم بدون آزمون، تا تاریخ ۹۹/۰۶/۳۱ مورد پذیرش می باشــد. فارغ التحصــیلان بعد از این زمان، مجاز به اســتفاده در آزمون ســال ۱۴۰۰ می باشند.
اسامی دانشگاه ھای پذیرنده دانشجو در رشته ھای داروسازی آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹:
– رشته سم شناسی: اهواز، آزاد اسلامی واحد علوم دارویی، آزاد اسلامی واحد شهرضا، بابل، تربیت مدرس، تهران، کرمان، مازندران، مشهد، همدان
– شیمی دارویی: اهواز، آزاد اسلامی واحد علوم دارویی، آزاد اسلامی واحد شهرضا، بابل، تبریز، زنجان، کرمان، همدان
– ترکیبات طبیعی دارویی، دریایی: اهواز، مازندران
– کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی: اهواز، تبریز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − 2 =

در حال بارگذاری ...
0